Ruimte voor wolven

Leuk interview gehad over wolven in Nederland met Nu.nl. Natuurlijk heb ik veel meer verteld dan in dat artikel weergegeven. Vermeld had mogen worden dat het slecht voorspelbaar is hoeveel wolvenroedels hier kunnen zijn, als nieuw beleid nodig is ten aanzien het afschot van reeën, edelherten en wilde zwijnen en de vrije migratie van de twee laatste soorten. Daar komt nog bij dat de beschikbaarheid van leefgebied en keuze van voedsel beïnvloed wordt door wolven af te leren  in de bebouwde kom te komenen vee te doden.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *