Roofdieren van de zee en die van land

Bioindustrie op zee met de visfokkerijen. Als daar zeehonden bij kunnen komen, dan ontstaat een probleem. Het ondermijnt de bescherming van zeezoogdieren. Je kunt leren van methodes die op land van toepassing zijn. Ik heb meegeschreven aan een artikel hierover in Carnivore Damage Prevention News. Zie pagina 13

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *