Institute for Coexistence with Wildlife

Het Institute for Coexistence with Wildlife, het ICWildlife, is een ideële stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73141712.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met leden van het bestuur.

Het bestuur van het Institute for Coexistence with Wildlife bestaat uit:

dr D.W. van Liere (voorzitter) (dvanliere”at”icwildlife.eu)

dr Gea van Oortmarssen (secretaris) (gvoortmarssen”at”icwildlife.eu)

drs Karen Soeters (penningmeester) (ksoeters”at”icwildlife.eu)

dr Dušanka Jordan (bestuurslid) (djordan”at”icwildlife.eu)

Korte beschrijving van de bestuursleden:

Dr. Diederik van Liere is bioloog en statistisch analist. Hij promoveerde op het gedrag van dieren. Hij is in 2001 gestart met CABWIM wildlife research and consultancy. Zijn drive is het vinden van niet-letale oplossingen voor problemen die wilde dieren kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn roekenkolonies bij huizen (opdrachten in Nederland, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland), ganzen die productievegetatie eten of een start- en landingsbaan oversteken bij een vliegveld, roofvogels die kippen doden, wolven die schapen doden, meeuwen die overlast veroorzaken op boulevards of platforms op zee.

Dr. Dušanka Jordan is assistent-professor aan de Universiteit van Ljubljana, Biotechnische Faculteit, afdeling Dierwetenschappen, Slovenië. Ze promoveerde in de landbouwwetenschappen aan de Universiteit van Hohenheim, Duitsland. Haar belangrijkste werkterrein is het gedrag en welzijn van dieren. In de afgelopen jaren heeft ze zich ook gericht op wilde dieren, met de nadruk op het gebruik van ethologische principes bij het vinden van oplossingen voor problemen veroorzaakt door wilde dieren (wolf aanvallen op schapen). Op dit gebied werkt zij samen met Dr. Diederik van Liere, Dr. Nataša Siard van haar faculteit, de Faculteit Elektrotechniek (Universiteit van Ljubljana, Slovenië) en de Sloveense Educational Society Noah School

Drs Karen Soeters is docent mediapsychologie en media-ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media, Informatie en Communicatie. Ze is oprichter van House of Animals met een bereik van bijna 2 miljoen unieke bezoekers in 2017, de grootste dierennieuwssite van Nederland. Sinds augustus 2007 is Karen directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Zij was projectleider van de veelbesproken klimaatfilm “Meat the truth” verantwoordelijk voor daarop volgende documentaires “Sea the truth”,  “De haas in de marathon” en de kortere visuele documenten over megastallen en onverdoofd ritueel slachten. Onder haar redactie verscheen het boek ‘Sea the Truth, essays on overfishing, polution and climate change’ en Meat the Future.

Dr Gea van Oortmarssen is psycholoog. Na haar onderzoekswerk heeft zij in het kader van energie en duurzaamheid  in de publieke sector gewerkt. Zij heeft verschillende managementfuncties vervuld en diverse grote projecten gestart en aangestuurd. In 2013 heeft zij het adviesbureau AICOM opgericht, dat zich richt op het verbeteren van de zorg en het verduurzamen van de samenleving.