Institute for Coexistence with Wildlife

Het ICWildife

Het Institute for Coexistence with Wildlife, het ICWildlife, is een ideëel samenwerkingsverband van specialisten van verschillende disciplines, die gemeen hebben niet-letale oplossingen te ontwikkelen om co-existentie met in het wild levende dieren te bevorderen.

Onze doelstelling

Een duurzame co-existentie met in het wild levende dieren, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het uitgangspunt hierbij is het ethische besef dat de wereld niet alleen van en voor mensen is en dat inzicht in de keuzes en belangen van dieren bepalend is om de problemen op te lossen met oog voor het belang van het dier en dat van de natuur. 

De projecten zijn gericht op het vinden van duurzame, ecologisch verantwoorde en humane oplossingen voor problemen die in het wild levende dieren veroorzaken, zonder ze te doden. De projecten proberen we vooral via giften (zoals crowdfunding), fondsen en subsidies gefinancierd te krijgen. Een voorbeeld betreft deelname aan een Life-project in Slovenië waarmee we in 2024 een prototype kunnen testen van een schapenvriendelijke kraag bedoeld om het schaap te beschermen tegen wolvenaanvallen. Die kraag is door ons zelf gefinancierd en ontwikkeld. Ze is comfortabel voor het schaap, maar levert een pijnlijke schok (alleen) aan de wolf als de wolf erin bijt (90% van de doding van schapen gebeurt via een nekbeet). Hiermee worden wolven afgeleerd om schapen te doden en wordt co-existentie bevorderd. 

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met leden van het bestuur.

Het bestuur van het Institute for Coexistence with Wildlife

dr Diederik van Liere  (dvanliere”at”icwildlife.eu)

dr Nynke Osinga (nosinga”at”icwildlife.eu)

drs Karen Soeters  (ksoeters”at”icwildlife.eu)

dr Dušanka Jordan  (djordan”at”icwildlife.eu)

Korte beschrijving van de bestuursleden:

Dr. Diederik van Liere is bioloog en statistisch analist. Hij promoveerde op het gedrag van dieren. Hij is in 2001 gestart met CABWIM wildlife research and consultancy. Zijn drive is het vinden van niet-letale oplossingen voor problemen die wilde dieren kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn roekenkolonies bij huizen (opdrachten in Nederland, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland), ganzen die productievegetatie eten of een start- en landingsbaan oversteken bij een vliegveld, roofvogels die kippen doden, wolven die schapen doden, meeuwen die overlast veroorzaken op boulevards of platforms op zee.

Dr. Dušanka Jordan is assistent-professor aan de Universiteit van Ljubljana, Biotechnische Faculteit, afdeling Dierwetenschappen, Slovenië. Ze promoveerde in de landbouwwetenschappen aan de Universiteit van Hohenheim, Duitsland. Haar belangrijkste werkterrein is het gedrag en welzijn van dieren. In de afgelopen jaren heeft ze zich ook gericht op wilde dieren, met de nadruk op het gebruik van ethologische principes bij het vinden van oplossingen voor problemen veroorzaakt door wilde dieren (wolf aanvallen op schapen). Op dit gebied werkt zij samen met Dr. Diederik van Liere, Dr. Nataša Siard van haar faculteit, de Faculteit Elektrotechniek (Universiteit van Ljubljana, Slovenië) en de Sloveense Educational Society Noah School

Drs Karen Soeters is oprichter van House of Animals de belangrijkste proactieve dierenbeschermingsorganisatie in Nederland. Deze stichting heeft geresulteerd in essentiële hulp aan verschillende honden- en kattenasiels die te lijden hebben onder de oorlog in Oekraïne. Bovendien hebben haar onderzoeken geresulteerd in het onthullen en stoppen van malafide dierenhandelaren die dieren mishandelen. Zij was daarnaast projectleider van de veelbesproken klimaatfilm “Meat the truth” verantwoordelijk voor daarop volgende documentaires “Sea the truth”,  “De haas in de marathon” en de kortere visuele documenten over megastallen en onverdoofd ritueel slachten. Onder haar redactie verscheen het boek ‘Sea the Truth, essays on overfishing, polution and climate change’ en Meat the Future.

Dr. Nynke Osinga is gespecialiseerd in de bescherming van zeezoogdieren en het voorkomen van menselijke verstoringen van hun leefomgeving. Nederland is dichtbevolkt en ook de Noordzee wordt intensief geëxploiteerd. Het leefgebied en de belangen van dieren worden systematisch door de mens verstoord. Bezorgdheid over zoogdierpopulaties is de drijfveer voor haar onderzoek. Er zijn veel overeenkomsten tussen zee- en landzoogdieren in de oorzaak en preventie van mens- en dierconflicten. Ze is bestuurslid van Stichting Rugvin en coördineert hier het monitoringprogramma voor bruinvissen en dolfijnen van de Noordzee. In de afgelopen jaren is Nynke ook nauw betrokken geraakt bij het werk van CABWIM met name op het gebied van onderzoek naar roeken en wolven.