Institute for Coexistence with Wildlife

De oprichting

Het Institute for Coexistence with Wildlife, het ICWildlife, is een ideële stichting opgericht op 16 november 2018 en 20 november 2018 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73141712.  Ons fiscale nummer is 8593.71001. Per 13 mei 2019 zijn we erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ons banknummer is: NL79 TRIO 0379726165 ten name van I.C.W.

Onze doelstelling

Onze doelstelling is verwoord  in de statuten:

Een duurzame co-existentie met in het wild levende dieren, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het uitgangspunt hierbij is het ethische besef dat de wereld niet alleen van en voor mensen is en dat inzicht in de keuzes en belangen van dieren bepalend is om de problemen op te lossen met oog voor het belang van het dier en dat van de natuur. De stichting is een instituut dat oplossingen ontwikkelt voor problemen die in het wild levende dieren kunnen veroorzaken. De oplossing doodt geen in het wild levende dieren en maakt duurzame co-existentie mogelijk.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Beleidsplan

Ons plan voor 2019 is in feite kort maar krachtig, omdat we nog maar net begonnen zijn:

(1) verkrijgen van ANBI status.

(2) verkrijgen van bekendheid, met prioriteit op het gebied van co-existentie met wolven. 

(3) verkrijgen van een rekening bij de TRIODOS bank, de enige duurzame bank met doelstellingen die met de onze overeenkomen. Ons banknummer is geworden: NL79 TRIO 0379726165. ten name van I.C.W.

(4) verkrijgen van financiële steun voor praktische test met kragen voor schapen, die wolven afleren schapen te doden.

Onze activiteiten en financiële verantwoording

Onze ICWildlife Blog illustreert de actualiteit en onze activiteiten daarbij. Tot nu toe is alles uit eigen zak bekostigd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De werkzaamheden van de stichting bestaan onder meer uit het verkrijgen van publiciteit en aandacht voor onze zaak via netwerkcontacten, sociale media, opninieartikelen en interviews. Hoofdactiviteit is het schrijven van projecten en het benaderen van en samenwerken met deskundigen ten behoeve van die projecten (zie bijvoorbeeld deze pagina). Die projecten zijn gericht op het vinden van duurzame, ecologisch verantwoorde en humane oplossingen voor problemen die in het wild levende dieren veroorzaken, zonder ze te doden. De projecten proberen we vervolgens vooral via giften (zoals crowdfunding), fondsen en subsidies gefinancierd te krijgen. Daarmee kunnen de projecten ten uitvoer gebracht worden. Een voorbeeld is een crowdfundingsactie die we vanaf januari tot eind augustus 2019 hebben gedaan ten behoeve van de doorontwikkeling van een kraag voor schapen. We hadden daarvoor al een prototype zelf gefinancierd en ontwikkeld, maar het moet nog worden verbeterd en getest.  De kraag levert een pijnlijke schok aan de wolf als de wolf erin bijt (80% van de doding van schapen gebeurt via een nekbeet). Hiermee worden wolven afgeleerd om schapen te doden en wordt co-existentie bevorderd. In de blog wordt over de voortgang gerapporteerd. 

Ook kunt u voor nadere informatie contact opnemen met leden van het bestuur.

Het bestuur van het Institute for Coexistence with Wildlife

dr D.W. van Liere (voorzitter) (dvanliere”at”icwildlife.eu)

dr Gea van Oortmarssen (secretaris/ penningmeester) (gvoortmarssen”at”icwildlife.eu)

drs Karen Soeters (bestuurslid) (ksoeters”at”icwildlife.eu)

dr Dušanka Jordan (bestuurslid) (djordan”at”icwildlife.eu)

Korte beschrijving van de bestuursleden:

Dr. Diederik van Liere is bioloog en statistisch analist. Hij promoveerde op het gedrag van dieren. Hij is in 2001 gestart met CABWIM wildlife research and consultancy. Zijn drive is het vinden van niet-letale oplossingen voor problemen die wilde dieren kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn roekenkolonies bij huizen (opdrachten in Nederland, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland), ganzen die productievegetatie eten of een start- en landingsbaan oversteken bij een vliegveld, roofvogels die kippen doden, wolven die schapen doden, meeuwen die overlast veroorzaken op boulevards of platforms op zee.

Dr. Dušanka Jordan is assistent-professor aan de Universiteit van Ljubljana, Biotechnische Faculteit, afdeling Dierwetenschappen, Slovenië. Ze promoveerde in de landbouwwetenschappen aan de Universiteit van Hohenheim, Duitsland. Haar belangrijkste werkterrein is het gedrag en welzijn van dieren. In de afgelopen jaren heeft ze zich ook gericht op wilde dieren, met de nadruk op het gebruik van ethologische principes bij het vinden van oplossingen voor problemen veroorzaakt door wilde dieren (wolf aanvallen op schapen). Op dit gebied werkt zij samen met Dr. Diederik van Liere, Dr. Nataša Siard van haar faculteit, de Faculteit Elektrotechniek (Universiteit van Ljubljana, Slovenië) en de Sloveense Educational Society Noah School

Drs Karen Soeters is docent mediapsychologie en media-ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media, Informatie en Communicatie. Ze is oprichter van House of Animals met een bereik van bijna 2 miljoen unieke bezoekers in 2017, de grootste dierennieuwssite van Nederland. Sinds augustus 2007 is Karen directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Zij was projectleider van de veelbesproken klimaatfilm “Meat the truth” verantwoordelijk voor daarop volgende documentaires “Sea the truth”,  “De haas in de marathon” en de kortere visuele documenten over megastallen en onverdoofd ritueel slachten. Onder haar redactie verscheen het boek ‘Sea the Truth, essays on overfishing, polution and climate change’ en Meat the Future.

Dr Gea van Oortmarssen is psycholoog. Na haar onderzoekswerk heeft zij in het kader van energie en duurzaamheid  in de publieke sector gewerkt. Zij heeft verschillende managementfuncties vervuld en diverse grote projecten gestart en aangestuurd. In 2013 heeft zij het adviesbureau AICOM opgericht, dat zich richt op het verbeteren van de zorg en het verduurzamen van de samenleving.