Institute for Coexistence with Wildlife

Het ICWildife

Het Institute for Coexistence with Wildlife, het ICWildlife, is een ideëel samenwerkingsverband van specialisten van verschillende disciplines, die gemeen hebben niet-letale oplossingen te ontwikkelen om co-existentie met in het wild levende dieren te bevorderen.

Onze doelstelling

Een duurzame co-existentie met in het wild levende dieren, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het uitgangspunt hierbij is het ethische besef dat de wereld niet alleen van en voor mensen is en dat inzicht in de keuzes en belangen van dieren bepalend is om de problemen op te lossen met oog voor het belang van het dier en dat van de natuur. 

De projecten zijn gericht op het vinden van duurzame, ecologisch verantwoorde en humane oplossingen voor problemen die in het wild levende dieren veroorzaken, zonder ze te doden. De projecten proberen we  vooral via giften (zoals crowdfunding), fondsen en subsidies gefinancierd te krijgen. Daarmee kunnen de projecten ten uitvoer gebracht worden. Een voorbeeld is een crowdfundingsactie die we vanaf januari tot eind augustus 2019 hebben gedaan ten behoeve van de doorontwikkeling van een kraag voor schapen. We hadden daarvoor al een prototype zelf gefinancierd en ontwikkeld, maar het moet nog worden verbeterd en getest.  De kraag levert een pijnlijke schok aan de wolf als de wolf erin bijt (80% van de doding van schapen gebeurt via een nekbeet). Hiermee worden wolven afgeleerd om schapen te doden en wordt co-existentie bevorderd. In de blog wordt over de voortgang gerapporteerd. 

Ook kunt u voor nadere informatie contact opnemen met leden van het bestuur.

Het bestuur van het Institute for Coexistence with Wildlife

dr Diederik van Liere  (dvanliere”at”icwildlife.eu)

dr Nynke Osinga (nosinga”at”icwildlife.eu)

drs Karen Soeters  (ksoeters”at”icwildlife.eu)

dr Dušanka Jordan  (djordan”at”icwildlife.eu)

Korte beschrijving van de bestuursleden:

Dr. Diederik van Liere is bioloog en statistisch analist. Hij promoveerde op het gedrag van dieren. Hij is in 2001 gestart met CABWIM wildlife research and consultancy. Zijn drive is het vinden van niet-letale oplossingen voor problemen die wilde dieren kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn roekenkolonies bij huizen (opdrachten in Nederland, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland), ganzen die productievegetatie eten of een start- en landingsbaan oversteken bij een vliegveld, roofvogels die kippen doden, wolven die schapen doden, meeuwen die overlast veroorzaken op boulevards of platforms op zee.

Dr. Dušanka Jordan is assistent-professor aan de Universiteit van Ljubljana, Biotechnische Faculteit, afdeling Dierwetenschappen, Slovenië. Ze promoveerde in de landbouwwetenschappen aan de Universiteit van Hohenheim, Duitsland. Haar belangrijkste werkterrein is het gedrag en welzijn van dieren. In de afgelopen jaren heeft ze zich ook gericht op wilde dieren, met de nadruk op het gebruik van ethologische principes bij het vinden van oplossingen voor problemen veroorzaakt door wilde dieren (wolf aanvallen op schapen). Op dit gebied werkt zij samen met Dr. Diederik van Liere, Dr. Nataša Siard van haar faculteit, de Faculteit Elektrotechniek (Universiteit van Ljubljana, Slovenië) en de Sloveense Educational Society Noah School

Drs Karen Soeters is docent mediapsychologie en media-ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media, Informatie en Communicatie. Ze is oprichter van House of Animals met een bereik van bijna 2 miljoen unieke bezoekers in 2017, de grootste dierennieuwssite van Nederland. Sinds augustus 2007 is Karen directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Zij was projectleider van de veelbesproken klimaatfilm “Meat the truth” verantwoordelijk voor daarop volgende documentaires “Sea the truth”,  “De haas in de marathon” en de kortere visuele documenten over megastallen en onverdoofd ritueel slachten. Onder haar redactie verscheen het boek ‘Sea the Truth, essays on overfishing, polution and climate change’ en Meat the Future.

Dr. Nynke Osinga is gespecialiseerd in de bescherming van zeezoogdieren en het voorkomen van menselijke verstoringen van hun leefomgeving. Nederland is dichtbevolkt en ook de Noordzee wordt intensief geëxploiteerd. Het leefgebied en de belangen van dieren worden systematisch door de mens verstoord. Bezorgdheid over zoogdierpopulaties is de drijfveer voor haar onderzoek. Er zijn veel overeenkomsten tussen zee- en landzoogdieren in de oorzaak en preventie van mens- en dierconflicten. Ze is bestuurslid van Stichting Rugvin en coördineert hier het monitoringprogramma voor bruinvissen en dolfijnen van de Noordzee. Ze heeft zich ook gespecialiseerd in natuureducatie en bekleedt een bestuursfunctie bij IVN Noord-Groningen.