Crowdfundingsactie beëindigd

Vanaf januari tot en met augustus 2019 hebben we een crowdfundingsactie gehouden. Daar hebben we €1020 euro mee opgehaald! Na aftrek van de commissie van de website Doneeractie.nl (waar onze actie op stond) is dat €931. Alle donateurs willen we van harte bedanken! Het geld gaan we gebruiken voor een animatie over de werking van de kraag voor schapen, die een wolf een pijnlijke schok geeft als de wolf in de nek van het schaap bijt. Het gaat er dan om het leerproces te illustreren bij de wolf zelf en de leden van zijn roedel. Via die weg hopen we nog meer interesse en ondersteuning te krijgen. We kunnen dan de kraag doorontwikkelen en inzetten. U hoort meer van ons!

Keeping wolves at bay

In July 2019 an important article will be published in the scientific journal Biological Conservation. It is about dealing with predators in Europe. It is already available online. The title is: Keep the wolf from the door: How to conserve wolves in Europe’s human-dominated landscapes?[1] Several Dutch, Polish, German and South African scientists have contributed to this. None of them have been in the media before. In other words, quiet wise men, who now made themselves heard, albeit in a dusty medium, the scientific journal. As said, an important article, but not totally just in predicting how wolves choose. They do not discuss learning in wolves. So I reviewed this article here: Keeping wolves at bay

[1] Kuijper, D.P.J., Churski, M., Trouwborst, A., Heurich, M., Smit, C., Kerley, G.I.H., Cromsigt, J.P.G.M., 2019. Keep the wolf from the door: How to conserve wolves in Europe’s human-dominated landscapes? Biological Conservation 235: 102–111. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.04.004

Wolven op afstand houden

In juli 2019 wordt een belangrijk artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Conservation gepubliceerd. Online is het al beschikbaar. De titel is: Keep the wolf from the door: How to conserve wolves in Europe’s human-dominated landscapes?[1] Verschillende Nederlandse, Poolse, Duitse en Zuid-Afrikaanse wetenschappers hebben hieraan bijgedragen. Geen van allen waren eerder in de media. Ofwel rustige wijzen, die nu toch van zich laten horen, zij het in een gortdroog medium. Een goed artikel, maar over de leerervaring van een wolf en de impact op het beheer wordt niks gezegd, met als gevolg niet helemaal correcte voorspellingen. Bijgaand mijn samenvatting en reactie: Wolven op afstand houden

[1] Kuijper, D.P.J., Churski, M., Trouwborst, A., Heurich, M., Smit, C., Kerley, G.I.H., Cromsigt, J.P.G.M., 2019. Keep the wolf from the door: How to conserve wolves in Europe’s human-dominated landscapes? Biological Conservation 235: 102–111. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.04.004

Wolven in Woensdrecht?

Gisteren een verhaal gehouden met deze titel. Uitnodiging van de natuurorganisatie Namiro. Ik heb vooral uitgelegd dat het niet zinvol is te denken in termen van een opportunistische soort als het gaat om het doden van schapen. Dat doen velen, zoals ook de auteurs van het IPO Wolvenplan. Niet iedere wolf doodt schapen. Het is veel relevanter om de leerervaring vanaf de opgroeitijd te doorzien. Dat verklaart de grote verschillen die tussen wolven kunnen bestaan. Dat levert ook een verbeterde visie op hoe co-existentie te realiseren is. Het publiek was zeer geïnteresseerd en stelde goede vragen. Leuk! 

Wolven in Limburg?

Dat was de titel van mijn verhaal op 10 maart voor Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren, fractievoorzitter in en lijsttrekker voor de provincie Limburg. Wat is ze een aanwinst voor de provincie!  Als onderdeel van de verkiezingscampagne een middag in het natuureducatiecentrum in Weert. Ook Ray Dorgelo hield een goed verhaal. De opvoeding van kuddebewakingshonden door het moederdier is heel belangrijk. Goh … laat ik nu precies hetzelfde zeggen over wolven. Immers de ouderdieren leren de jongen wat voedsel is en waar die te vinden en hoe die te doden. Dat leerproces moet op in het wild levende dieren gericht zijn als we co-existentie willen bereiken. En wat een vreemd natuurbeleid in Limburg! De natuurvisie is doorspekt met overwegingen tbv economische groei… 

Wat zeewolven ons kunnen leren

Een zeewolf is niet alleen een baarsachtige vissoort, maar ook een echte wolf, die in wetenschappelijke kring misschien wel het nieuwe Canadese zeezoogdier genoemd kan worden. Zijn opmerkelijke specialiteiten en het punt dat leereffecten tot afzondering van wolvengroepen kunnen leiden, zijn razend interessant. De collega’s van PacificWild hebben er veel ervaring mee en prachtige reportages van. AnimalsToday heeft een artikel erover gepubliceerd. Tof!