Het team van experts dat het Institute for Coexistence with Wildlife raadpleegt en waarmee het Institute samenwerkt. 

Neem contact met ons op als je lid van het team wilt worden!

Dror Ben-Ami

Dror Ben-Ami is gepromoveerd in ecologie met wildlife management als specialisatie. Hij is mede-oprichter van Compassionate Conservation Middle East een onderzoeksamenwerking  van wetenschappers van de Tel Aviv en Haifa-Oranim universiteiten in Israël en het Centre for Compassionate Conservation van de University of Technology te Sydney, Australië. Compassionate conservation brengt de waarden van natuur- en dierenbescherming samen. Zijn ambitie is om samen met lokale en internationale collega’s deze waarden toe te passen in een samenhangende discipline, die theoretisch en in toegepaste zin nieuwe waardes biedt. 

Nataša Siard

Nataša Siard is gepromoveerd in ethologie (gedragsbiologie) en doceert mens-en-dier interacties aan de Biotechnische Faculteit van de universiteit van Ljubljana, Slovenië. Ze is mede-oprichter van de Educational Society Noah Schoolopgericht in 2002, die zich bezighoudt met onderwijs en onderzoek op het gebied van het welzijn en gedrag van dieren. Sinds 2009 is ze betrokken bij een gezamenlijk project dat innovatieve methoden ontwikkelt om aanvallen van wolven op schapen te voorkomen.

Suzanne Asha Stone

Suzanne Asha Stone is al meer dan 30 jaar specialist in wolfgedrag en de bescherming van wolven. Ze heeft een masterdiploma in wildlife management en oplossen van conflicten en heeft voor haar werk vele onderscheidingen ontvangen. Ze is directeur bij International Coexistence Network, waar ze hard werkt aan het bevorderen van co-existentie met in het wild levende dieren. Ze werkt daarbij samen met veehouders.  Suzanne is hoofdauteur van Livestock and Wolves: A Guide to Nonlethal Tools and Methods to Reduce Conflict en Adaptive use of nonlethal strategies for minimizing wolf–sheep conflict in Idaho.

Francisco Santiago-Avila

Fran heeft een Masters voor “Environmental public policy” en voor “Environmental management”. Hij is promovendus bij het Carnivore Coexistence Lab (universiteit van Wisconsin-Madison). Hij evalueerde het gebruik van het geweer waarmee wolven worden gedood als methode om het doden van vee tegen te gaan. Hij concludeerde dat het doden van wolven de problematiek niet verbeterde in vergelijk met methodes zonder de wolf te doden. Hij publiceerde recentelijk ook een ethische analyse waarin geconcludeerd werd dat huidig management  het belang van wolven niet erkent. Zijn voornaamste doel is de omgang met in het wild levende dieren (met name conflicten tussen mens en grote roofdieren) te reformeren door de erkenning van de morele status van het individuele niet-menselijke dier in de mens te verankeren. 

Jan Fühler

Jan Fühler is geschoold in elektronica (MTS) en werktuigbouw (HTS). Hij startte zijn bedrijf Axum Engineering in 2001. Duurzame keuzes in de breedste zin van het woord is als een rode draad voor hem en zijn visie en keuzes zijn daarbij zeker niet altijd standaard. Hij bezit rappe, creatieve denkkracht en is in staat oplossingen voor een uiteenlopende reeks van problemen te vinden. Voorbeelden zijn een noodaandrijving voor een schip, scheidingstanks voor het ‘afvangen’ van eiwitten voor medicijnproductie, of een nieuwe type skeelerframe. Sinds 2009  werkt hij samen met CABWIM om nieuwe, diervriendelijke apparaten te ontwikkelen die ganzen van agrarische velden weghouden. Huidige focus is op een apparaat met gebruik van windenergie dat het jaarrond ten behoeve van het voorkomen van ganzenschade ingezet kan worden. 

Jean-Marc Landry

Jean-Marc Landry is bioloog, afgestudeerd aan de Universiteit van Neuchâtel, etholoog en expert in wolfbiologie in Alpine ecosystemen met begrazing door kleine hoefdieren. Sinds de terugkeer van de wolf naar Zwitserland in 1995 heeft hij er alles aan gedaan om een vreedzame coëxistentie mogelijk te maken. Daartoe werkt hij in een team gebaseerd op de Jean-Marc Landry Foundation. Hij heeft een zeer creatieve geest om strategieën te ontwikkelen en te testen om effectief te helpen bij het samenleven met wolven en beschermen van kuddes. Als consultant, trainer en docent is Jean-Marc Landry een van de grootste wolfspecialisten van Europa.

Susan Boonman-Berson

Susan Boonman-Berson is gepromoveerd op een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar samenleven met wilde dieren , waarin ecologie en ethologie verweven zijn. Als (internationaal) gastspreker, gespreksleider en onafhankelijk onderzoeker draagt ze haar visie uit om wildbeheer dynamischer te benaderen. Ze doet dat met een focus op de interacties tussen mensen en wilde dieren als lerende en dynamische wezens. En met een missie: het zichtbaar maken van de diverse mogelijkheden van co-existentie, waarbij zowel mensen, als de in het wild levende dieren een wezenlijke rol vervullen. Daartoe is ze (bestuurs)lid van het online kennisplatform ENCOSH en schrijft ze een boek over dit thema.

Gea van Oortmarssen

Gea van Oortmarssen is gepromoveerd psycholoog. Na haar onderzoek werkte ze in de publieke sector in de context van energie en duurzaamheid. Zij heeft diverse managementfuncties vervuld en diverse grote projecten opgestart en geleid. In 2013 heeft zij het adviesbureau AICOM opgericht, dat zich richt op het verbeteren van de zorg en het verduurzamen van de samenleving. Ze is een hele sterke projectleider.

Carlos Bautista

Carlos Bautista is promovendus in het onderzoeksteam Integratieve en Toegepaste Ecologie van het Instituut voor Natuurbehoud van de Poolse Academie van Wetenschappen – IOP PAN -. Zijn professionele doel is het bevorderen van het samenleven van wilde dieren en mensen. Daartoe richt hij zijn onderzoek op de conflicten die voortkomen uit agrarische verliezen als gevolg van predatie door grote carnivoren. In het bijzonder bestudeert hij het ontstaan van deze conflicten om de oorzaken ervan te begrijpen en een wetenschappelijke oplossing te vinden voor de gevolgen ervan voor de mens en de dieren in het wild. Zijn werk is sterk interdisciplinair, bevindt zich op het snijvlak van ecologie en sociale wetenschappen en integreert de resultaten van ruimtelijke analyse, habitatmodellering en sociale enquêtes.