Wolven in Woensdrecht?

Gisteren een verhaal gehouden met deze titel. Uitnodiging van de natuurorganisatie Namiro. Ik heb vooral uitgelegd dat het niet zinvol is te denken in termen van een opportunistische soort als het gaat om het doden van schapen. Dat doen velen, zoals ook de auteurs van het IPO Wolvenplan. Niet iedere wolf doodt schapen. Het is veel relevanter om de leerervaring vanaf de opgroeitijd te doorzien. Dat verklaart de grote verschillen die tussen wolven kunnen bestaan. Dat levert ook een verbeterde visie op hoe co-existentie te realiseren is. Het publiek was zeer geïnteresseerd en stelde goede vragen. Leuk! 

Wolven in Limburg?

Dat was de titel van mijn verhaal op 10 maart voor Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren, fractievoorzitter in en lijsttrekker voor de provincie Limburg. Wat is ze een aanwinst voor de provincie!  Als onderdeel van de verkiezingscampagne een middag in het natuureducatiecentrum in Weert. Ook Ray Dorgelo hield een goed verhaal. De opvoeding van kuddebewakingshonden door het moederdier is heel belangrijk. Goh … laat ik nu precies hetzelfde zeggen over wolven. Immers de ouderdieren leren de jongen wat voedsel is en waar die te vinden en hoe die te doden. Dat leerproces moet op in het wild levende dieren gericht zijn als we co-existentie willen bereiken. En wat een vreemd natuurbeleid in Limburg! De natuurvisie is doorspekt met overwegingen tbv economische groei… 

Wat zeewolven ons kunnen leren

Een zeewolf is niet alleen een baarsachtige vissoort, maar ook een echte wolf, die in wetenschappelijke kring misschien wel het nieuwe Canadese zeezoogdier genoemd kan worden. Zijn opmerkelijke specialiteiten en het punt dat leereffecten tot afzondering van wolvengroepen kunnen leiden, zijn razend interessant. De collega’s van PacificWild hebben er veel ervaring mee en prachtige reportages van. AnimalsToday heeft een artikel erover gepubliceerd. Tof!

Kraag om wolven af te leren schapen te doden beschermd

De kraag is gepatenteerd! Dušanka Jordan, Nataša Siard, de Sloveense wolven deskundigen en ik werken hier sinds 2013 aan. Later hebben we ook hulp van electrotechnici van de universiteit van Ljubljana  gekregen. De formele publicatie is in het Sloveens. Het is een kraag die schapen omgedaan wordt. Het kan een schok afgeven wanneer een wolf of een hond in de hals van het schaap bijt. Zo worden schapen meestal gedood. Maar als er een schok afgegeven wordt, die voor de wolf pijnlijk is (het schaap zelf krijgt geen schok) dan laat hij los en leert dat het bijten heel pijnlijk is. We willen graag verder om dit in de praktijk te testen of inderdaad wolven die herhaald schapen doden, ermee ophouden. Maar we hebben steun daarvoor nodig. Daarom zijn we een crowdfundingsactie begonnen. Hopelijk kunt u ook ons steunen! Als we vervolgens kunnen aantonen dat het werkt dan kunnen we met het patent proberen bedrijven te interesseren de kraag op grote schaal te produceren en in te zetten. Goed voor samenleven met de wolf en een betere bescherming voor de schapen.

Samenleven met dieren die weer terugkeren

In De Standaard stond afgelopen zaterdag een goed artikel over dit onderwerp. Het was alleen jammer dat het leek of we aan de “grillen” van de dieren overgelaten waren en daarmee confrontaties maar moesten tolereren. Alsof er niks beters te doen was om co-existentie te bevorderen. Daarom gereageerd en mijn reactie werd 6 februari geplaatst. Top! Maar voor niet-leden moeilijker toegankelijk. Iets vergelijkbaars als wat ik bij  De Standaard instuurde met wat meer voorgeschiedenis vind je hier.

Ruimte voor wolven

Leuk interview gehad over wolven in Nederland met Nu.nl. Natuurlijk heb ik veel meer verteld dan in dat artikel weergegeven. Vermeld had mogen worden dat het slecht voorspelbaar is hoeveel wolvenroedels hier kunnen zijn, als nieuw beleid nodig is ten aanzien het afschot van reeën, edelherten en wilde zwijnen en de vrije migratie van de twee laatste soorten. Daar komt nog bij dat de beschikbaarheid van leefgebied en keuze van voedsel beïnvloed wordt door wolven af te leren  in de bebouwde kom te komenen vee te doden.

Crowdfunding voor bescherming van schapen èn wolven

Schapenhouders weten al dat schrikdraad en waakhonden onvoldoende effectief zijn om te voorkomen dat wolven schapen doden. Als een wolf dat eenmaal heeft geleerd, dan weert een hek niet. Ook een waakhond is vaak te duur, niet effectief of inzetbaar. Ook omdat ook mensen door die hond bedreigd kunnen worden. We hebben methodes bedacht om de wolf af te leren schapen te doden. Om die te testen hebben fondsen nodig en u kunt ons hiermee helpen. Vandaar onze crowdfundingsactie.