Institute for Coexistence with Wildlife

experts voor diervriendelijke en duurzame oplossingen voor problemen met wildlife

Het Instituut brengt oplossingen op eigen initiatief en in opdracht.

Ze brengt daartoe experts in techniek, diergedrag, populatiebiologie en robotica bij elkaar. Bundeling van disciplines om tot duurzame oplossingen te komen en die te implementeren.


Oplossingen zonder dieren te doden, maar dieren wat bij te leren zodat duurzame co-existentie mogelijk is. 


Als mens hebben we de wereld niet in eigendom. We leven samen met andere levende wezens. De natuur is delicaat.

Het Instituut voor Coëxistentie met Wildlife is een charitatieve instelling. Uw steun van harte welkom!