Institute for Coexistence with Wildlife

experts voor diervriendelijke en duurzame oplossingen voor problemen met wildlife

Als mens hebben we de wereld niet in eigendom. We leven samen met andere levende wezens. De natuur is delicaat.

We moeten verantwoordelijk met onze medebewoners omgaan en met erkenning van hun belangen handelen. 

Het Instituut voor Coëxistentie met Wildlife is een charitatieve instelling. Ons doel is de coëxistentie met wildlife te bevorderen, want in veel gevallen worden dieren als lastig en een probleem gezien. als u ook wilt dat dat anders moet, dan is uw steun van harte welkom!

We willen de voorlichting en de  discussie bevorderen en de samenwerkingsprojecten opzetten ten behoeve van de ontwikkeling en invoering van nieuwe methoden om de problemen op te lossen. Die oplossingen zijn altijd gericht op coëxistentie, dus niet het doden van dieren.

We brengen experts in techniek, diergedrag, populatiebiologie, robotica, fondsenwerving en communicatie bij elkaar in verschillende projecten. Allemaal gericht om problemen te identificeren en op te lossen.
Oplossingen zijn dus niet-letaal, effectief, praktisch en gericht op het veranderen van problematische routines en de leerervaringen van wilde dieren.